Ca khúc: NẮNG ẤM LƯA THƯA

Hôm nay nắng ấm lưa thưa
Nhớ em anh đợi giữa trưa vắng người
Thời gian như thể biếng lười
Bước đi chầm chậm, chậm... nhừa nhựa say

Đón em chẳng thấy em đâu
Đón em chỉ thấy một mầu nắng khô
Đón em như đón hư vô
Đón em như đón tình cô quạnh lòng

Đành thôi ôm gió chạy rong
Lắng nghe lá thở lá mong manh nằm
Đường về ôi quá xa xăm
Rằng em, em có hay chăng... buốt thầm

Tôn Thát Huyến