Oct 19, 2021

Thơ mới hiện đại VN

California Rừng Cháy - Huệ Thu - Aug 20, 2021
Áo Xưa Mẹ Mặc/Vô Đề - Nguyên Thường - Aug 18, 2021
Mắt Lệ Hồi Hương - Lê Minh Sơn - Aug 17, 2021
Hay Hơn Thơ Tiền Chiến/Bài Thơ Thế Đủ Đủ Rồi Bài Thơ/Bất Chợt Trong Lòng Hai Đứa Mưa/Chạy Trốn Dịch Chết Vì Tai Nạn Giao Thông /Ngó Nắng Cho Qua Ngày/Đúng Như Tin Khí Tượng/Sáng Dậy Mở Cửa Th - Trần Vấn Lệ - Aug 16, 2021
Đáp Tặng Nguyễn Khôi và Đặng Xuân Xuyến, Việt Nam - Nguyễn Khôi & Huệ Thu - Aug 16, 2021
Gửi Lại Hoàng Hôn/Sài Gòn Kể Hoài Không Hết Chuyện/Sài Gòn Hoa & Lệ - Lê Minh Sơn - Aug 16, 2021
Trốn Dịch - Huệ Thu - Aug 13, 2021
Hương Sen - Nhật Quang - Aug 11, 2021
Saigon Ơi - Hàn Thiên Lương - Aug 10, 2021
Chùm Thơ Tứ Tuyệt tháng 8/2021 - Nguyễn Khôi - Aug 10, 2021
Tặng Nguyễn Khôi và Đặng Xuân Xuyến, Việt Nam - Huệ Thu - Aug 09, 2021
Nhìn Lại Mình - Trang Châu - Aug 09, 2021
Cách Biệt - Hàn Thiên Lương - Aug 09, 2021
Cố Huơng - Nguyễn Khôi - Aug 06, 2021
Nhìn Lại Mình - Trang Châu - Aug 05, 2021
Xin thời gian dừng chân - Lan Tím - Aug 04, 2021
Thành Phố Chết - Hoa Nguyên - Aug 04, 2021
Dạ Khúc Trăng/Giang Khách/Những Đốm Lửa Của Niềm Tin - Lê Văn Trung - Aug 03, 2021
Chuyện Xảy Ra Sau Thời Bao Cấp/Kính Thưa Ông Nguyễn Du /Mưa Sài Gòn Dễ Thương/Bao Giờ Thì Trời Mưa/Bao Nhiêu Ngày Hôm Nay Của Người Tù Biệt Xứ /Chắc Chắn Có Một Ngày /Nhặt Nắng - Trần Vấn Lệ - Aug 03, 2021
Điệu Hót Của Loài Chim Tương Tư/Một Nốt Trầm Cho Thành Phố Sắp Bỏ Đi - Khổng Tước - Aug 02, 2021
Cánh Đồng Hoa Cải Vàng - Lê Tuấn - Jul 30, 2021
Bên sông xóm cũ - Quang Hy - Jul 26, 2021
Tiếng Hờn Chiến Mã - Hàn Thiên Lương - Jul 26, 2021
Bóng Trăng Soi Mặt Hồ - Lê Tuấn - Jul 26, 2021
Sài Gòn Ai Khóc Ai Thương/ Nụ Cười Như Những Giọt Mưa/Ca Dao Tình Người - Lê Minh Sơn - Jul 26, 2021