Dec 01, 2023

Tác giả

Hồ Thanh Nhã
Hình ảnh
Hồ Thanh Nhã Và Nhật Tiến
#1   Hồ Thanh Nhã
  9791 Ashford Ave
  Westminster , CA 92683

Email : nhaho2009@yahoo.com
Cell : (714) 696-4413

Tác giả Hồ Thanh Nhã đã xuất bản 2 Thi phẩm như sau :

 1- Giọt nắng thiên thu - xuất bản năm 2009

 2- Hương Thơ đầu gió - xuất bản năm 2016

  Muốn mua xin liên lạc với tác giả .

 

  

 

Tất cả các bài của tác giả Hồ Thanh Nhã:

Như khói như sương . - Thơ mới hiện đại VN - Aug 26, 2016
Tờ lịch / Hai thời gian/ Đôi mắt người xưa . - Thơ mới hiện đại VN - Aug 25, 2016
Thiệp Cưới/ Mai Về/Một ngày của Shorae - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2016
Thủ Trưởng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 17, 2016
Chùm Thơ Giọt nắng thiên thu / Bỗng dưng muốn khóc/Đôi Ta - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2016
Chùm thơ Hồ Thanh Nhã Bánh lọt Cầu Quây - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2016
Nghĩa Trang - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2016
Áo trắng Gia Long - Thơ mới hiện đại VN - Aug 01, 2016
Chùm Thơ Hồ Thanh Nhã : Giả gạo chày đôi / Chuyến xe ôm chiều ba mươi Tết/... Đám cưới đầu Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jul 31, 2016
Quan Âm Áo Trắng / Hộp Mắm Kho / Cây Cầu Anh Tèo - Thơ mới hiện đại VN - May 17, 2016
Chùm Thơ Hồ Thanh Nhã - Thơ mới hiện đại VN - May 01, 2016
Ở Đó Bình Yên / Sơn Đạo - Thơ mới hiện đại VN - Jun 24, 2012
Thơ HỒ THANH NHÃ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 07, 2011
Chung và Riêng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 11, 2011
Chợ Vàm / Con phà Bến Tre / Hải âu / Hoa mận trắng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Người Con Gái Sông Đà / Trại tù Sơn La / Tiễn bạn / Tìm mộ / Con muổi / Ở đó bình yên / Mai Sau / Bến Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2011
Bến Nước Cù Lao - Thơ mới hiện đại VN - Feb 11, 2011
Mai Sau / Bến Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2011
Ẩn Sĩ / Đôi Ta - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2011
Hồng Hạc / Ở lại Cổ Cò - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2011
Nghĩa trang - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2011