Jun 25, 2024

Tác giả

Phạm Đức Quý
Phạm Quý Đức
ducquy pham
phamducquy43@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm Đức Quý:

Hai bài cảm tác - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2016
Bức thư thư sáu : - Thơ đấu tranh - Jul 22, 2016
Thư gửi anh Tập & Bức thư thứ năm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2016
Thư trao đổi giữa hai anh em... - Thơ mới hiện đại VN - Jul 13, 2016
Loa phường và chó - Thơ mới hiện đại VN - Jul 05, 2016
Qua phố Mạc Thái Tổ , Cảm Tác - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2016
Tớ Chẳng Là - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2016
Lại Xây Chùa To - Thơ đấu tranh - Jun 07, 2016
Ô Ba Ma đến Việt Nam - Thơ thời sự - May 31, 2016
Xem Diễn Chèo - Đường thi Việt Nam - May 26, 2016
Chùm thơ nhân 73 năm nân ngày sinh (13-5-1943 ---13-5-2016) - Đường thi Việt Nam - May 22, 2016
Lễ Hội Nhôm Nhoam Tốn Kém - Thơ trào phúng - Apr 29, 2016
Thanh Thản - Thơ đấu tranh - Apr 24, 2016
Hai Người Đàn Bà - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2016
Phải Xây - Thơ trào phúng - Apr 20, 2016
Hoa Loa Kèn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2016
Tử Tế - Thơ mới hiện đại VN - Mar 30, 2016
Phá Đình Tam Đảo Xây Chùa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2016
Bắt chước bài - Thơ nối điêu - Mar 21, 2016
Chùa Bái Đính - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2016
Chùa Biện Sơn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2016
Chùa Xây Nhiều Thế ! - Thơ trào phúng - Mar 11, 2016
Gửi Ông Kim Quốc Hoa - Thơ thời sự - Mar 09, 2016
Sau Tết - Thơ mới hiện đại VN - Mar 08, 2016
Gửi Cụ Giáo Sư - Thơ trào phúng - Mar 07, 2016
Ký Sự Xuân Bính Thân - Thơ thời sự - Mar 05, 2016
Đại Lão & Dê Ra Khỉ Vào - Đường thi Việt Nam - Mar 04, 2016
Thư Lenin Gửi Nguyễn Phú Trọng - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2016
Nỏ Trông - Thơ trào phúng - Feb 07, 2016
Bắt chước cụ Tú Xương chúc tết - Thơ trào phúng - Feb 05, 2016
Bốn bài thơ 8 câu 7 chữ - Thơ đấu tranh - Feb 05, 2016