Jul 23, 2024

Thơ trào phúng

Phải Xây
Phạm Đức Quý * đăng lúc 01:23:27 AM, Apr 20, 2016 * Số lần xem: 1150
Hình ảnh
#1


            Xây to xây lớn *...để ăn
      Nếu mà xây nhỏ thì "măm" bằng gì
            Tiền chùa-ngân sách cứ chi
      Ghế ngồi...chỉ có nhiệm kỳ, rồi thay
            Thế là quan tính , tính ngay:
       Xây to , xây nữa...món này ngon ơ !
            Đã thành thông lệ từ xưa
       A, B , B phẩy , cùng chia nhau xài
            Phần to là của A rồi
      Phải xây.  Đã có ghế ngồi...phải xây !


*Các báo đưa tin:nhiều tỉnh xây trụ sở như cung diện 

                                Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.