Jul 23, 2024

Đường thi Việt Nam

Xem Diễn Chèo
Phạm Đức Quý * đăng lúc 04:23:30 PM, May 26, 2016 * Số lần xem: 931

 

                Lại buộc phải xem chúng diễn chèo
               Trống khua inh ỏi , hát  i  eo 
               Tóc đen lắm đứa lăng xăng chạy
               Đầu bạc nhiều tên cố sức leo 
               Cả  Lú  tổng phường  ca nhạt thếch !
               Út Tiền  chủ hội   múa cong quèo  !
               Đầu voi . Đuôi chuột. Toàn trò khỉ
               Xem lại . Xem đi . Muốn " vái đèo " !

                                                22-5-2016
                                              Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.