Jul 24, 2024

Thơ đấu tranh

Bốn bài thơ 8 câu 7 chữ
Phạm Đức Quý * đăng lúc 12:45:42 AM, Feb 05, 2016 * Số lần xem: 1317
Hình ảnh
#1

     Bài 1  Xem diễn tuồng  

   Thỏa sức mà xem chúng diễn tuồng
   Thằng ngô cái ngọng hát i uông
   Tô son mặt mốc -   toan gian lận
    Khẩu phật tâm xà -tính gạt lường
    Kẻ dại  để ra ...-         thời mạt vận
    Người khôn xấu hổ -thế bi thương
    Than ôi ! Bách Việt dân văn hiến
    Giương mắt ngồi  xem lũ bất lương
  
       Bài 2 Xem đánh nhau

    Lại thỏa sức xem chúng đánh nhau
    Đứa thì vác gậy đứa mang dao
    Gậy to cậy sức phang đằng trước
    Dao nhọn nhờ mưu chọc phía sau
    Hiệp chính chửa xong tìm hiệp phụ
    Ban ngày chưa đủ kiếm đêm thâu
    "Quần ngư tranh thực " vui ra phết
    Lại thỏa sức xem chúng đánh nhau !

      Bài 3 Xem chửi nhau

    Bính thân năm mới đã dần sang
    Chúng nó chửi nhau ở giữa làng
    Đứa hét :bọn kia phường bán nước
    Thằng la :lũ ấy hội quan tham 
    Toàn là đòn hiểm     hành trong nước
    Rặt những mưu sâu học ngọại bang
    Xem chúng chửi nhau không mất phí
    Dân Nam có vẻ rất là ham !

       Bài 4 Xong !

    Chúng nó đã xong cuộc bán mua
    Đứa thì thắng đậm  đứa thì thua 
    Hai trăm ghế NHỠ mua bằng hết
    Hơn chục ghế TO  bán chẳng thừa
    Thắng đậm nhất phường là lão tổng
    Thua đau nhất hội... ấy thằng bua (ba)
     Nhưng cay đắng nhất là dân Việt
     Bảy mốt năm rồi thua . Chỉ thua !
        


           
   ducquy pham

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.