Jul 12, 2024

Thơ thời sự

Ô Ba Ma đến Việt Nam
Phạm Đức Quý * đăng lúc 11:40:54 AM, May 31, 2016 * Số lần xem: 1194


                    Ô Ba Ma đến Việt Nam

            Ba ngày, khuấy động  dọc ngang   ba ngày !
                    Báo trong , ngoài viết mỏi tay
            Chuyện ông ở  đất nước này , lạ sao !

                     Bún chả đâu phải "sơn hào"*
             Anh em tôi có khi nào ngó nghiêng !
                     Lại thêm cái quán cỏn con
              Phải đâu khách sạn cao sang mà vào !

                    Quán nước- nhếch nhác hàng đầu!
              Anh  em  tôi  có  khi  nào     vô đâu !
                    Tốn công muốn dẹp từ lâu
              Mà chưa làm được  ,  ông "gâu"** làm gì !

                     Dân chúng đứng suốt đường đi
              hoan hô, chờ đón....Có chi mà mừng !
                      Biết đâu kẻ xấu nó..."đòm" !
              Anh em ...bí mật đi đường...Vẫn hơn !

                     Ông bình dân quá , dân lờn !
              "Yêu chó - liếm mặt"*** , tôi thường nhắc nhau !
                      Lâý "Yêu cho vọt"**** làm đầu
               Mà nên dân chủ vạn lần phương Tây !

                       Một lần ông đến nơi đây
               "Xem hoa - cưỡi ngựa" ba ngày rồi đi
                       Dân nam mắc bệnh hiếu kỳ
                Mai đây  tất  sẽ  suy  bì  nọ  kia !
                       Ông về. Tôi phải " se -rê " !
                Kẻo không , trệch hướng. Hiểm nguy có ngày !

                                               28-5-2016
                                           Phạm Đức Quý

*Sơn hào :thức ăn quý, chế biến từ sản phẩm lấy từ rừng núi
** Gâu : go
*** "Yêu chó - chó liếm mặt , yêu gà - gà mổ mắt" (tục ngữ VN)
**** "Yêu cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi"  (tục ngữ VN)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.