Jul 24, 2024

Thơ đấu tranh

Thư Lenin Gửi Nguyễn Phú Trọng
Phạm Đức Quý * đăng lúc 10:28:26 PM, Feb 14, 2016 * Số lần xem: 1100
Hình ảnh
#1

        


         Nơi nơi chúng hạ bệ ta

    An Nam vẫn cứ được ca ngợi hoài
        Chỗ cao ta - Mác cùng ngồi
    Các con khấn vái tám ngày bẩy đêm
        Thỏa lòng ta quá , Trọng con !
    Tìm đâu ra đứa thảo thơm như mày 
         Mác - Lê con rất là say
    ĐẠI NGU BANG CHỦ - danh này của con
         Thế gian thay đổi không  yên
    Mà con KIÊN ĐỊNH khá khen hơn người !
          Làm nên trận đấu vừa rồi
    Cái danh TRỌNG LÚ - có hồi phân vân
          Nhưng ngôi cao vẫn giữ phần
    Là  con  đang  đến  rất  gần  với  ta
          Bảy tư năm của nước Nga *
     An Nam sẽ thế... chẳng xa xôi gì
          Hẹn con ngày gặp . Ta đi !

                              11-2-2016

  *1917 - 1991

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.