Dec 05, 2022

Cổ thi Việt Nam

5 . Cô lánh - 孤另
Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 * đăng lúc 02:31:09 AM, Jun 21, 2008 * Số lần xem: 1705
Thể thơ Cổ phong (cổ thể)
孤另

試將去日從頭數
不覺荷錢已三鑄
最苦是連年紫塞人
最苦是千里黃花戍
黃花戍誰無堂上親
紫塞人誰無閨中婦
有親安可暫相離
有婦安能久相負
君有老親鬢如霜
君有兒郎年且孺
老親兮倚門
兒郎兮待哺
供親餐兮妾為男
課子書兮妾為父
供親課子此一身
傷妾思君今幾度
思君昨日兮已過
思君今年兮又暮
君淹留二年三年更四年
妾情懷百縷千縷還萬縷
安得在君邊
訴妾衷腸苦
妾有漢宮釵
曾是嫁時將送來
憑誰寄君子
表妾相思懷
妾有秦樓鏡
曾與郎初相對影
憑誰寄君子
照妾今孤另
妾有鉤指銀
手中時相親
憑誰寄君子
微物寓慇懃
妾有搔頭玉
嬰兒年所弄
憑誰寄君子
他鄉幸珍重

Cô lánh

Thí tương khứ nhật tùng đầu sổ
Bất giác hà tiền dĩ tam chú
Tối khổ thị liên niên tử tái nhân
175. Tối khổ thị thiên lý hoàng hoa thú
Hoàng hoa thú thuỳ vô đường thượng thân
Tử tái nhân thuỳ vô khuê trung phụ
Hữu thân an khả tạm tương ly
Hữu phụ an năng cửu tương phụ
180. Quân hữu lão thân mấn như sương
Quân hữu nhi lang niên thả nhụ
Lão thân hề ỷ môn
Nhi lang hề đãi bộ
Cung thân xan hề thiếp vi nam
185. Khóa tử thư hề thiếp vi phụ
Cung thân khóa tử thử nhất thân
Thương thiếp tư quân kim kỷ độ
Tư quân tạc nhật hề dĩ quá
Tư quân kim niên hề hựu mộ
190. Quân yêm lưu nhị niên tam niên cánh tứ niên
Thiếp tình hoài bách lũ thiên lũ hoàn vạn lũ
An đắc tại quân biên
Tố thiếp trung trường khổ
Thiếp hữu Hán cung thoa
195. Tằng thị giá thời tương tống lai
Bằng thuỳ ký quân tử
Biểu thiếp tương tư hoài
Thiếp hữu Tần lâu kính
Tằng dữ lang sơ tương đối ảnh
200. Bằng thùy ký quân tử
Chiếu thiếp kim cô lánh
Thiếp hữu câu chỉ ngân
Thủ trung thời tương thân
Bằng thuỳ ký quân tử
205. Vi vật ngụ ân cần
Thiếp hữu tao đầu ngọc
Anh nhi niên sở lộng
Bằng thuỳ ký quân tử
Tha hương hạnh trân trọng
Xa cách (Người dịch: Đoàn Thị Điểm)

Thử tính lại diễn khơi ngày ấy,
150. Tiền sen này đã nảy là ba.
Xót người lần lữa ải xa,
Xót người nương chốn hoàng hoa dặm dài.
Tình gia thất nào ai chẳng có.
Kìa lão thân khuê phụ nhớ thương.
155. Mẹ già phơ phất mái sương.
Con thơ măng sữa vả đương phù trì
Lòng lão thân buồn khi tựa cửa,
Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.
Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam,
160. Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân.
Nay một thân nuôi già dạy trẻ.
Nỗi quan hoài mang mể biết bao.
Nhớ chàng trải mấy sương sao,
Xuân từng đổi mới đông nào còn dư.
165. Kể năm đã ba tư cách diễn,
Mối sầu thêm nghìn vạn ngổn ngang.
Ước gì gần gũi tấc gang.
Giãi niềm cay đắng để chàng tỏ hay.
Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá,
170. Gương lầu Tần dấu cũ soi chung.
Cậy ai mà gửi tới cùng,
Để chàng thấu hết tấm lòng tương tư ?
Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía
Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi.
175. Cậy ai mà gửi tới nơi,
Để chàng trân trọng dấu người tương thân?

2. Bản dịch của Cù An Hưng

Bấm tay tính thuở đợi chồng
Nào ngờ ba độ sen hồng nở hoa
175. Khổ thân lính thú Hoàng Hoa
Cực người chiến sĩ ải xa muôn phần
Ai ai cũng có thân nhân
Quá lâu sao nỡ chẳng thăm hỏi gì
Sao đành tạm bỏ thê nhi
180. Sao đành phụ rẫy không về không thư
Mẹ chàng đầu bạc tóc thưa
Sớm hôm bên cửa ngồi chờ một thân
Con mình từng bữa đòi ăn
Việc nhà thiếp tính không phần nào sai
185. Mẹ già, phụng dưỡng hôm mai
Con thơ, thiếp quyết dạy nuôi thành người
Riêng còn nỗi nhớ khôn nguôi
Năm nay năm ngoái buông trôi héo tàn
Đợi chờ đằng đẵng bao năm
190. Hận sầu trăm mối thắt dần, sao tan!
Ước chi một thoáng bên chàng
Thầm thì kể nỗi đoạn trường cho nghe
Cành thoa cung Hán còn kia
Ông bà thương tặng lúc về làm dâu
195. Ai lên ải bắc dùm nhau
Đem thoa tới trại gởi sầu tương tư
Gương Tần, thiếp giữ chẳng mờ
Nhớ từng kề má cười đùa soi chung
Ai lên ải bắc đem cùng
200. Nhờ gương bày tỏ tấm lòng thiếp đây
Ngày xưa nhẫn cưới trao tay
Bây giờ riêng kỷ vật này gần thôi
Ai đem lên ải giúp tôi
Nhắc chàng phòng vắng đêm dài đợi nhau
205. Vẫn còn lược khảm trân châu
Thân thương từ thuở mái đầu ngây thơ
Ai đem lên ải giúp cho
Nhắc chàng hiểu ý gắng lo giữ mình

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.