Dec 05, 2022

Cổ thi Việt Nam

10 . Hoài nghi - 懷疑
Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 * đăng lúc 02:58:08 AM, Jun 21, 2008 * Số lần xem: 1697
Thơ Cỗ thể

懷疑

恨無長房縮地術
恨無仙子擲巾符
有心誠化石
無淚可登樓
回首長堤楊柳色
悔教夫婿覓封侯
不識離家千里外
君心有似妾心不
君心倘與妾心似
妾亦於君何怨尤
妾心如花常向陽
只怕君心如流光
流光一去不復照
花為流光黃又黃
花黃更向誰邊笑
流光不肯一迴照
黃花卻為流光老
黃花老兮落滿墻

Hoài nghi

340. Hận vô trường phòng súc địa thuật
Hận vô tiên tử trịch cân phù
Hữu tâm thành hóa thạch
Vô lệ khả đăng lâu
Hồi thủ trường đề dương liễu sắc
345. Hối giao phu tế mịch phong hầu.
Bất thức ly gia thiên lý ngoại
Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu
Quân tâm thảng dữ thiếp tâm tự
Thiếp diệc ư quân hà oán vưu
350. Thiếp tâm như hoa thường hướng dương
Chỉ phạ quân tâm như lưu quang
Lưu quang nhất khứ bất phục chiếu
Hoa vị lưu quang hoàng hựu hoàng
Hoa hoàng cánh hướng thuỳ biên tiếu
355. Lưu quang bất khẳng nhất hồi chiếu
Hoàng hoa khước vi lưu quang lão
Hoàng hoa lão hề lạc mãn tường.
Hoài nghi (Người dịch: Đoàn Thị Điểm)

Gậy rút đất dễ khôn học chước,
Khăn gieo cầu nào được thấy tiên.
295. Lòng này hoá đá cũng nên,
E không lệ ngọc mà lên trông lầu.
Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu,
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong
Chẳng hay muôn dặm ruổi rong,
300. Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng?
Lòng chàng ví cũng bằng như thế,
Lòng thiếp nào dám nghĩ gần xa ?
Hướng dương lòng thiếp như hoa,
Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.
305. Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái.
Hoa để vàng bởi tại bóng dương.
Hoa vàng hoa rụng quanh tường,

2. Bản dịch của Cù An Hưng

Gậy tiên thu ngắn đường mau
Giận không học nổi làm sao tới gần
335. Bắc cầu, có phép ném khăn
Giận không học nổi âm thầm nghẹn đau
Con tim thành đá hay sao!
Lệ tình cạn kiệt lên lầu nhớ thương
Quay nhìn sắc liễu ven đường
340. Công hầu! hối đã giục chàng tranh phong
Người trên ải bắc ngàn trùng
Chẳng hay có nghĩ như lòng thiếp đây
Ví như in hệt lòng này
Thì bao oán trách đêm ngày cũng tha
345. Hướng dương, thiếp khác gì hoa
Những e nguồn sáng phớt qua rồi chìm
Mong chờ, hoa đợi nắng lên
Tà dương quạnh quẽ lặng im hoa tàn
Xác xơ ven bức tường hoang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.