Dec 05, 2022

Cổ thi Việt Nam

6 . Vọng tưởng - 望想
Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 * đăng lúc 02:31:51 AM, Jun 21, 2008 * Số lần xem: 1704
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Cổ đại)
望想

昔年音信有來時
今年音稀信亦稀
見雁枉然思塞帛
聞霜漫自製綿衣
西風欲寄無鴻便
天外憐伊雪雨垂
雪寒伊兮虎帳
雨冷伊兮狼幃
寒冷般般苦
天外可憐伊
錦字題詩封更展
金錢問卜信還疑
幾度黃昏時重軒人獨立
幾回明月夜單枕鬢斜攲
不關酖與酣惛惛人似醉
不關愚與惰懵懵意如癡
簪斜委鬌髼無奈
裙褪柔腰瘦不支
晝沈沈午院行如墜
夕悄悄湘簾捲又垂
簾外窺日出枝頭無鵲報
簾中坐夜來心事只燈知
燈知若無知
妾悲只自悲

Vọng tưởng

210. Tích niên âm tín hữu lai thời
Kim niên âm hy tín diệc hy
Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch
Văn sương mạn tự chế miên y
Tây phong dục ký vô hồng tiện
215. Thiên ngoại liên y tuyết vũ thuỳ
Tuyết hàn y hề hổ trướng
Vũ lãnh y hề lang vi
Hàn lãnh ban ban khổ
Thiên ngoại khả liên y
220. Cẩm tự đề thi phong cánh triển
Kim tiền vấn bốc tín hoàn nghi
Kỷ độ hoàng hôn thời trùng hiên nhân độc lập
Kỷ hồi minh nguyệt dạ đơn chẩm mấn tà khi
Bất quan trầm dữ hàm hôn hôn nhân tự tuý
225. Bất quan ngu dữ nọa mộng mộng ý như si
Trâm tà uỷ đoả bồng vô nại
Quần thối nhu yêu sấu bất chi
Trú trầm trầm ngọ viện hành như truỵ
Tịch tiêu tiêu tương liêm quyển hựu thuỳ
230. Liêm ngoại khuy nhật xuất chi đầu vô thước báo
Liêm trung tọa dạ lai tâm sự chỉ đăng tri
Đăng tri nhược vô tri
Thiếp bi chỉ tự bi
Mong tưởng (Người dịch: Đoàn Thị Điểm)

Trải mấy xuân tin đi tin lại,
Tới xuân này tin hãy vắng không.
Thấy nhạn luống tưởng thư phong,
180. Nghe hơi sương sắm áo bông sẵn sàng.
Gió tây nổi khôn đường hồng tiện,
Xót cõi ngoài tuyết quyến mưa sa.
Màn mưa trướng tuyết xông pha,
Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài.
185. Đề chữ gấm phong thôi lại mở,
Gieo bói tiền tin dở còn ngờ,
Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,
Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.
Há như ai hồn say bóng lẫn,
190. Bỗng thơ thơ thẩn thẩn như không.
Trâm cài xiêm thắt thẹn thùng,
Lệch làn tóc rối lỏng vòng lưng eo.
Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước
Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.
195. Ngoài rèm, thước chẳng mách tin,
Trong rèm dường đã có đèn biết chăng.
Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.

2. Bản dịch của Cù An Hưng

Mấy năm nhà vẫn được tin
210. Năm nay thư tín im lìm, khác xưa
Trông nhạn bay, ngỡ được thư
Lo may áo ấm, sương thu đã về
Mong cánh hồng, gởi thư đi
Cuồng phong chặn lối, biên thùy tuyết rơi
215. Quân doanh mưa bão dập vùi
Từng cơn uất đọng hành người chinh phu
Hồi văn chức cẩm, ngần ngừ
Kim tiền gieo quẻ, muốn ngờ rằng sai
Hoàng hôn thơ thẩn hiên ngoài
220. Đêm trăng tóc xõa tơi bời gối nghiêng
Dù say dù tỉnh vẫn quên
Buông xuôi rã rượi lặng im lờ đờ
Dẫu khi làm biếng hay ngu
Như người mê loạn ơ hờ mà thôi
225. Nhánh trâm, buồn chẳng muốn cài
Áo kia thêm rộng, thân gày ốm đau
Ban ngày bước thấp bước cao
Canh khuya thao thức đảo chao bên rèm
Ngày canh chim thước báo tin
230. Đêm ngồi chờ bóng hoa đèn, có đâu!
Đèn kia ví chẳng hiểu nhau
Thì xin cam chịu mối sầu năm canh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.