Jan 24, 2021

Tác giả

Phương Nga
Hình ảnh
#1
#2
#3

Tất cả các bài của tác giả Phương Nga:

Nhớ Anh - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2011
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 13 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 29, 2011
Khóc chồng ( 4 ) / Khóc chồng ( 4 ) - Thơ mới hiện đại VN - Sep 27, 2011
Bốn Chục Năm / Tình Quê - Thơ mới hiện đại VN - Sep 19, 2011
Sinh Nhật Mười Ba - Thơ mới hiện đại VN - Apr 04, 2011
Chị Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2010
Nguyện Cầu ( 2) / Hai Mươi Năm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2010
Chum Tho Phương Nga - Thơ mới hiện đại VN - Jul 21, 2010
Chùm Thơ Phương Nga 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2010
Chùm Thơ Phương Nga - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2010
Ước Mơ (1) (2) - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2010
Băn Khoăn ( 1) (2) ( 3) - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2010
Những Bài Không Tên 11 & 12 Cho Phan Lạc Giang Đông - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2010
Bài Không Tên Số 4 & Số 10 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2010
Bài Không Tên Số (8) (9) cho Phan Lạc Giang Đông - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2010
Bài Không Tên số 5 / 6 & 7 Cho Phan Lạc Giang Đông - Thơ mới hiện đại VN - Jul 09, 2010
Những Bài Không Tên (1) (2) (3) Cho Phan Lạc Giang Đông (Seattle - Hoa Kỳ) - Thơ mới hiện đại VN - Jul 08, 2010
Bài Không Tên Số 1 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 04, 2010