Dec 03, 2020

Tác giả

Lý Đức Quỳnh
Hình ảnh
#1
#2
from: Lý Đức Quỳnh
lydacquynh@gmail.com

to: saimonchunhan@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Lý Đức Quỳnh:

Khói Sương Thu Cảm/ Sống Ảo - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2020
Qui Trình và nhiều bài họa - Thơ xướng họa - Sep 06, 2020
Chuyện đời tôi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2020
Dự Tính & Xu Thời - Thơ xướng họa - Jun 23, 2020
Trong Khám Chí Hòa(VHC xướng)/ Cuộc Tang Thương (Lý Đức Quỳnh họa) - Thơ xướng họa - Jun 11, 2020
Tôi Ở Lại - Thơ mới hiện đại VN - Jun 08, 2020
Muốn Làm Thằng Cuội- Tản Đà/Kính họa Lý Đức Quỳnh - Thơ xướng họa - Jun 27, 2018
Uống Trà và các bài họa của nhiều tác giả - Thơ xướng họa - May 10, 2018
Tháng Tư/ Tháng Tư Riêng/ Ôi Tháng Tư Đen Cao Mỵ Nhân và Nhật Hồng NTV họa - Thơ xướng họa - Apr 30, 2018
Chúc Xuân - Đường thi Việt Nam - Feb 13, 2018
Năm Mươi Năm Trước - Đường thi Việt Nam - Jan 30, 2018
Thơ viết trong các chuyến viếng thăm TP. Đà Lạt - Đường thi Việt Nam - Jan 24, 2018
Tử Sĩ - Đường thi Việt Nam - Jan 18, 2018
Sống / Chết - Thơ xướng họa - Jan 03, 2018
Sông Hương/ Xa Huế/ Cố Hương /Dòng Hương Phố Cổ - Đường thi Việt Nam - Dec 15, 2017
Cảo Thơm Lần Giở Trước Đèn * - Thơ xướng họa - Dec 11, 2017
Vườn Hoang - Đường thi Việt Nam - Dec 07, 2017