Oct 24, 2020

Thơ xướng họa

Trong Khám Chí Hòa(VHC xướng)/ Cuộc Tang Thương (Lý Đức Quỳnh họa)
Lý Đức Quỳnh * đăng lúc 10:43:29 PM, Jun 11, 2020 * Số lần xem: 155
Hình ảnh
#1

 

 See the source image
   

     TRONG KHÁM CHÍ HÒA

    Thấm thoắt vào đây tháng đã tròn,
    Lông hồng gieo xuống nhẹ như non.
    Một manh chiếu nát, thân tơi tả,
    Nửa bát cơm hôi, xác mỏi mòn.
    Ngày đến bữa ăn thường nhớ vợ,
    Đêm về giấc ngủ lại thương con.
    Dẫu bao nước chảy qua cầu nữa,
    Hồ dễ gì phai được tấc son !

   
Vũ Hoàng Chương
        (1976)


   
Lý Đức Quỳnh Cẩn Họa:

    CUỘC TANG THƯƠNG

    Bóng khuyết cuồng quay mãi chẳng tròn
    Đau quằn nước chảy lạc đường non
    Đò xưa khắc khoải nhìn sông cạn
    Bến cũ trơ vơ ngậm đá mòn
    Biển cả bao thời ươm mộng lớn
    Ao tù một đận nhốt mơ con
    Mai sau chuyển cuộc tang thương ấy
    Khí tiết ai người giữ sắt son ?

    Lý Đức Quỳnh                                                     
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.