Oct 24, 2020

Đường thi Việt Nam

Năm Mươi Năm Trước
Lý Đức Quỳnh * đăng lúc 01:01:17 AM, Jan 30, 2018 * Số lần xem: 399
Hình ảnh
#1


NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC

Năm mươi năm trước,bạn nơi nào?
Có biết tôi cùng Huế ngậm đau?
Kẻ giữa ngàn phương cười hỷ lạc
Người trong một phố khóc thương sầu
Dòng trôi sự kiện từ xưa cũ
Biển gọi nhân tình đến thẳm sâu
Tóe lóe tro tàn sinh tử mộng
Phù vân nhỏ lệ xót chung bào!

                  Lý Đức Quỳnh

 

  

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.