Dec 01, 2020

Tác giả

Thư Khanh

❤🙏❤         thythy010@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Thư Khanh:

Sáng Tinh Khôi / Say - Thơ mới hiện đại VN - Dec 25, 2015
Sáng Tinh Khôi - - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2015
Sáng Tinh Khôi - Thơ mới hiện đại VN - Dec 07, 2015
Ngồi Bên Song Cửa - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2015
đời người - Thơ mới hiện đại VN - Nov 10, 2015
Trời Đất Say Say - Thơ mới hiện đại VN - Oct 31, 2015
Tháng Mười ?! - Thơ mới hiện đại VN - Oct 22, 2015
Mưa Buồn ( bên đồi fremont ) - Thơ mới hiện đại VN - Oct 18, 2015
Sớm Mai Tức Dậy - Thơ đấu tranh - Oct 17, 2015
Mong Con Ngày Cuối Tuần / Trời Thu Buồn Lắm - Thơ mới hiện đại VN - Oct 09, 2015
Sớm Mai Hồng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 06, 2015
Ngày Sinh Nhật Em Anh Không Về Được - Thơ mới hiện đại VN - Oct 06, 2015
Ơi Dòng Sông Hạnh & Ngậm Ngùi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2015
Đầu Thu / Dỗi Hờn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 13, 2015
mở mắt mà xem - Thơ thời sự - Jul 24, 2015
Kỷ Niệm Chợt Về - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2015
july fourth - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2015
Việt Nam- Việt Nam : Tổ Quốc Ơi ! - Thơ đấu tranh - Jun 23, 2015
công đức sinh thành - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2015
Biển Đông - Thơ mới hiện đại VN - Jun 15, 2015
Nhìn Về Quê Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2015
Mừng Lo - Thơ mới hiện đại VN - Jun 09, 2015
Bông Hoa Của Anh - Thơ mới hiện đại VN - Jun 08, 2015
thơ-rất thơ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 01, 2015
chim khuyên - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2015
thư gửi em nhân mùa hạ đang về tren Quê Hương - Thơ mới hiện đại VN - May 24, 2015
Xin Trả Lại Anh - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2015
2 bài thơ tặng nhau - - Thơ xướng họa - May 19, 2015
Dăm Vần Thơ - Đường thi Việt Nam - May 09, 2015
Mother Day - Thơ mới hiện đại VN - May 09, 2015
Tâm Từ Bi - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2015
Vô Thường - Thơ thời sự - Apr 30, 2015
Lá Thư Gửi Người Về - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2015
Tự Vịnh - Đường thi Việt Nam - Apr 26, 2015
Chim ơi! Cất tiếng lên nào - Thơ mới hiện đại VN - Apr 23, 2015
Nhờ Phật Độ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2015
Thân Phận - Thơ mới hiện đại VN - Apr 17, 2015
bốn chục năm nay mất nước rồi sao - Thơ đấu tranh - Apr 16, 2015
Bốn Chục Năm Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2015
Nếu Có Anh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2015
Bốn Mươi Năm Nhìn Lại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2015
Trời nay không nắng cũng không mưa / Tưởng tu là dễ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 02, 2015
Bốn Mươi Năm - Thơ mới hiện đại VN - Apr 02, 2015
Em Là Cả Mùa Xuân - - Thơ mới hiện đại VN - Mar 30, 2015
Ơi Con Chim Nhỏ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 30, 2015
vầng trăng ai xẻ làm đôi - Thơ mới hiện đại VN - Mar 28, 2015
nhà tôi bốn mùa ( thơ tả thực ) - Thơ mới hiện đại VN - Mar 25, 2015
đôi nét đan thanh ( 5 )- - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2015
trả lời thư bạn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2015
trăng thu quê hương / nỗi quặn lòng - Thơ mới hiện đại VN - Mar 15, 2015