Jan 20, 2020

Thơ thời sự

mở mắt mà xem
Thư Khanh * đăng lúc 08:35:07 AM, Jul 24, 2015 * Số lần xem: 790
Hình ảnh
#1

Mở mắt mà xem chúng giết nhau .
Đứa thì khuân của dấu cho mau .
Cháu con chậy vội đi muôn nước .
Đã chắc gì qua khỏi chặt đầu …?!
*
Đứa thì trả job xin hưu sớm .
Mong được an bình mà vuốt râu …
- Dân oan khoái chí cười ha hả .
Cùng vỗ tay reo : “ Sướng qúa nào ! “.
*
“Lịch sử VIỆT NAM sang trang mới .
Thằng nào muốn chết cứ tào lao !”
- Thù trong quyét sạch từ trên dưới .
Và : QUYẾT TOÀN DÂN :chống Giặc Tầu .

THƯ KHANH - bài 196 -( 7- 22- 2015 )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.