Jul 08, 2020

Tác giả

Thư Khanh

❤🙏❤         thythy010@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Thư Khanh:

đầu xuân em đi hái hoa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 15, 2015
Hỏi Người Còn Nhớ Em Không - Thơ mới hiện đại VN - Mar 11, 2015
Bởi Em Là Goá Phụ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 09, 2015
Nông Đức Mạnh - Thơ đấu tranh - Mar 05, 2015
Đầu Xuân Vẫn Lạnh - Thơ mới hiện đại VN - Mar 05, 2015
Seattle Bình Minh & Xin Em Đừng Hẹn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 02, 2015
Nén nhang ghi nhớ công ơn đại đế Quang Trung Nguyễn Huệ - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2015
Hừng Đông - Xuân Bên Bến Fremont Seattle - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2015
Ngũ Uẩn Giai Không - Thơ mới hiện đại VN - Feb 20, 2015
Bài Thơ Khai Bút - Thơ mới hiện đại VN - Feb 19, 2015
Ngỡ Đã Quên - Thơ mới hiện đại VN - Feb 16, 2015
Tết Tết - Thơ mới hiện đại VN - Feb 13, 2015
Bài Thơ Gửi Bạn - Thơ mới hiện đại VN - Feb 11, 2015
Tháng Chạp Buồn & Tại Vắng Bóng Anh - Thơ mới hiện đại VN - Jan 31, 2015
Thơ Chúc Tết - Thơ mới hiện đại VN - Jan 30, 2015
Chiều Tím Cao Nguyên - Thơ mới hiện đại VN - Jan 30, 2015
Tết Tết Và Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Jan 18, 2015
Ta Đi Ta Nhớ Sài Gòn - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2015
Cuối Tuần - Thơ thời sự - Jan 06, 2015
Đã Bảo Rằng Tu Sao Chẳng Tu - Thơ mới hiện đại VN - Jan 06, 2015
Đầu Xuân ( khai bút 2015 ) - Thơ mới hiện đại VN - Jan 06, 2015