Jul 08, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Tâm Từ Bi
Thư Khanh * đăng lúc 11:23:25 PM, May 07, 2015 * Số lần xem: 865
Hình ảnh
#1

 TÂM TỪ BI
( Kính gửi thượng tọa : Thích Nguyên Kim )

Có phước thì sẽ có phần ,
Cho nên làm phước rất cần cho ta .
Phật nào có phước đem cho ,
Cho nên ta chớ so đo với đời .

- Tranh thua thù oán ai ơi ,
Chỉ gieo nghiệp chướng - lỗ lời đến ngay .
Khi mình nhắm mắt xuôi tay ,
Bao nhiêu con nợ đến ngay đầu giừờng !
Nợ đòi ! trả nổi hay không ,
Súc Sinh Ngạ Qủy ....- đón đường dẫn đi ?!.

- Nên còn sống phải Từ Bi ,
Bỏ tham sân hận - Khi VỀ : THÊNH THANG .
Chẳng cầu cũng tới NIẾT BÀN ,
Cái Thân giả :trả cõi trần bón cây .

- Cái Thân giả tạm thế này ,
" Sắc Không - Không Sắc " rõ bầy –
...ngộ chưa ?!

THƯ KHANH - bài 127 ( seattle
5- 5- 2015 )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.