Jan 21, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Ngồi Bên Song Cửa
Thư Khanh * đăng lúc 09:08:03 PM, Nov 16, 2015 * Số lần xem: 667
Hình ảnh
#1

Ngồi bên song cửa dạ cô đơn .
Ngắm lá thu bay ... lệ tủi hờn .
Bướm chẳng tìm hoa - hoa rữa nát .
Người về Cõi Ấy chắc vui hơn .
*
Mười bốn năm trời - bao lệ nhỉ .
Dung nhan tàn tạ sắc hao mòn .
Thời gian như bóng câu qua cửa .
Bỗng nghe Phật bảo : " Sắc là Không ...! "

THƯ KHANH - bài 255 - ( Seattle - 10- 25- 2015 sáp giỗ lần thứ 14 cho Phan Lạc Giang Đông )
PS= ( * )Thời gian như bóng câu qua cửa = thời gian qua nhanh lắm như bóng ngựa vút qua rèm …!

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.