Jan 21, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Nhờ Phật Độ
Thư Khanh * đăng lúc 08:27:18 PM, Apr 20, 2015 * Số lần xem: 722
Hình ảnh
#1

kính tặng thày thích đồng trung chùa dược su seattle -
vừa tham công việc tí chết luôn rồi - tác gỉa thư khanh

 
Nhờ ơn Phật độ Thày còn đây .
Phước đẳng hà sa - phước đức dầy .
- Nếu không nay đã nằm trong " hũ ".
Một nắm tro tàn ...- nhang khói bay .
*
Xin Thày đừng “ dại “ thêm lần nữa .
Lở phúc mỏng tanh - là tiêu ngay .
Đại Thế Trí Bồ Tát - ban Trí Tuệ .
Tại sao Thày cứ tự đọa đầy ?!
*
Chúc Thày dưỡng sức tâm an lạc .
Tạm thời chùa đã có Người thay .
- Ôm việc chỉ thêm niềm đau khổ .
Phật đâu đã muốn Thày VỀ TÂY ?!

THƯ KHANH -bài 95
( Seattle- 4- 19- 2015 )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.