Jan 20, 2020

Thơ thời sự

Vô Thường
Thư Khanh * đăng lúc 01:05:59 PM, Apr 30, 2015 * Số lần xem: 927
Hình ảnh
#1

( tác gỉa thư khanh seattle 9 đặc biệt thương gửi napal vừa bị động đất 7.9 )

VÔ THƯỜNG

Vạn Pháp xưa nay vốn vô thường .
Đố ai lường trước được tai ương.-
Thiên tai bão lụt - nay động đất .
Băng tan tràn xuống chảy thành sông .
Người chết nằm đầy không kịp cứu .
Nhà cao cửa rộng cũng thành KHÔNG .
*Chiến tranh tàn phá bao tang tóc .
Hết nước Việt Nam nay Trung Đông .
- Biển Đông - Khựa chiếm không thương tiếc .
Cộng Sản im re chẳng mủi lòng .
Cốt giữ làm sao TRÒN BỐN TỐT .
Tròn anh em Mười Sáu Chữ Vàng .
*
Obama chạy tới -lui méo mặt .
Dép Bush sắp lên có đỡ chăng .
-Vận nước - vận nhà đau khổ qúa. .
Ngày ngày chứng kiến cảnh không ăn .
Công nhân thất nghiệp chờ lương phát
Bao vây nhà máy quyết đình công
-Cái tròng Nô Lệ nay đà rõ .
Lưỡi Bó nó Liếm hết rồi không .
Nga Tàu làm chủ Đông Nam Á .
Sức mạnh Siêu Cưồng Đỏ rất hăng .
Ra tay xích hóa toàn nhân loại ...
TA CHẠY ĐI ĐÂU cho KHỎi TRÒNG !!!

THƯ KHANH - bài 119-( Seattle - 4- 24-2015- ngày NAPAL bị động đấ)t

                  
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.