Sep 25, 2023

Tác giả

Tạ Ký
Hình ảnh
#1
Tạ Ký
#2

Tiểu sử tác giả

Sinh năm 1929 (khai sanh ghi ngày 16.5.1935)
tại Quế Sơn Quảng Nam. Mất năm 1979.
 

Sinh năm: 1928 (Mậu Thìn)

Quê quán: Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam.

Tạ thế: 19 - 3 - 1079 (22- 2 năm Kỷ Mùi)

Tại chợ Mới An Giang

Cải táng: 05 - 4 - 2001(12 - 3 Tân Tỵ)

Nghĩa trang Gò Dưa Thủ Đức Sài Gòn


Tác phẩm đã xuất bản:
Sầu Ở Lại (thơ – 1970)

Tất cả các bài của tác giả Tạ Ký:

Thì Trang Tình Sử. . . - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2022
Nỗi Buồn Trong Thơ Tạ Ký - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 23, 2020
Sầu Ở Lại - Tập thơ - Aug 02, 2020
Thơ Tạ Ký - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2013
Thêm Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Nov 02, 2011
Ðoạn Trường Gợi Lại - Thơ mới hiện đại VN - Sep 26, 2009
Những Cuộc Tình Thơ - Tùy bút - Bút ký - Sep 06, 2008
Sơ Nguyện - Thơ mới hiện đại VN - Sep 06, 2008
Dòng Thơ Hôm Nay - Thơ mới hiện đại VN - Sep 06, 2008
Dâng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 06, 2008
Buồn như - Thơ mới hiện đại VN - Sep 06, 2008
Viết trang tình sử - Thơ mới hiện đại VN - Sep 06, 2008