Feb 29, 2020

Thơ xướng họa

Nỗi Nhớ Chưa Vơi & Thục Nguyên / Phương Hà / Tần Lệ Khánh họa - Thy Lệ Trang - Mar 22, 2018
Chữ Tình/ Nợ Tình/ Nợ Tiền Kiếp Phương Hoa, Minh Thúy,Hồ Công Tâm - Nhiều Tác Giả - Mar 15, 2018
Trêu Nguyệt / Họa Bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 15, 2018
Lời Nguyệt (Kính họa đoãn thi “Hỏi Trăng” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương) - Sông Cửu - Mar 13, 2018
Sài Môn Thi Cảnh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 09, 2018
Mộng Tới Sài Môn - Huệ Thu & Huy Vụ - Mar 06, 2018
Thơ xướng hoạ: Cao Mỵ Nhân, Hồ Công Tâm, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Kinh Bắc, Phương Hoa, Ngô Đình Chương - Nhiều Tác Giả - Mar 06, 2018
Xuân Mãi Trong Lòng /Hẹn Một Mùa Xuân - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 06, 2018
Du Xuân / Mừng Tết - Nguyễn Khôi & Huệ Thu - Mar 03, 2018
Cành Mai Dại và các bài họa của nhiều tác giả - Ngô Ðình Chương - Mar 03, 2018
Cuối Năm LEO TRÈO (*) Thơ họa vui - Sông Cửu - Mar 02, 2018
Sống Lại Tết Quang Trung - Bửu Tùng - Feb 08, 2018
Bài Thơ Cuối Năm - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Feb 08, 2018
Họa bài Chúc Tết của nữ sĩ Huệ Thu & Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Hương Thềm Mây - Feb 08, 2018
Cuối Năm Gửi Bạn Quảng Nam - - Huệ Thu - Pham Cây Trâm - Ðông Anh - Feb 08, 2018
Họa bài Chúc Tết của nữ sĩ Huệ Thu - Nhiều Tác Giả - Feb 08, 2018
Huy Vụ họa Chúc Tết của chị Huệ Thu - Huy Vụ - Feb 07, 2018
Góa Phụ Thơ / Dạ Héo Hon - Họa Thơ Huệ Thu - Duy Anh - Feb 04, 2018
Sầu Vong Quốc - Duy Anh - Feb 02, 2018
Viết Về Anh Motthoi và Những Bài Thơ Xướng Họa - Thy Lệ Trang - Feb 01, 2018
Tử Vi Của Quỷ - Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu - Feb 01, 2018
Tết Về, Mơ Tình Cũ - Sông Cửu - Jan 31, 2018
Chùm Thơ Xướng Họa của Huy Vụ và Bằng Hữu - Huy Vụ - Jan 25, 2018
Đèo Hải Vân & Qua Đèo Hải Vân - Thanh Hoàng - Jan 25, 2018
Chiều - Huệ Thu & Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jan 24, 2018