Feb 18, 2020

Tác giả

Phạm Đức Nhì
Hình ảnh
#1

Tất cả các bài của tác giả Phạm Đức Nhì:

Niềm Tin, Nghe nhạc Anh Linh đọc thơ Nhất Tuấn - Tiểu luận - Tạp bút - Jun 09, 2016
Mắt Bồ Câu: Bài Thơ Mới Đọc Lần Đầu - Viết về tác giả & tác phẩm - Jun 09, 2016
Câu Đối Về Chữ Hiếu - Tiểu luận - Tạp bút - Jun 09, 2016
Đọc Bài Thơ Nhục Nhã Ê Chề Đau Xé Ruột - Viết về tác giả & tác phẩm - May 24, 2016
Lan Man Về Việc Sửa Thơ - Tiểu luận - Tạp bút - Apr 29, 2016
Vương Vấn Bóng Giai Nhân - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2016
Đừng Để Cơm Ôi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 11, 2016
Thuyền Và Biển : - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 08, 2016
Ai Yêu Ai Say Đắm - Tiểu luận - Tạp bút - Apr 04, 2016
Khả Năng Hiểu Và Cảm Câu Chữ - Biên khảo - Mar 30, 2016
Câu Chuyện Thưởng Thức Thơ - Tiểu luận - Tạp bút - Mar 27, 2016
Trăng Lên Và Phép Ẩn Dụ Toàn Bài - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 10, 2016
Thuyền Ta Bơi Lặng Trong Dòng Mắt Em - Tiểu luận - Tạp bút - Feb 27, 2016
Tản Mạn Về Vai Trò Của Ý Tứ Trong Thơ - Tiểu luận - Tạp bút - Feb 23, 2016
Đôi Lời Tâm Sự - Thơ thời sự - Jan 24, 2016
Đà Lạt Trong Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Jan 22, 2016
Hai Lối Rẽ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2016
Bài Thơ Không Tựa - Thơ mới hiện đại VN - Dec 27, 2015
Quê Hương, Kẻ Đi Người Ở - Thơ đấu tranh - Dec 14, 2015
Nặng Vía - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2015
Bình Thơ Bạn :Một Trải Nghiệm Khó Quên - Viết về tác giả & tác phẩm - Dec 01, 2015
Cũng Chỉ Là Lời Đồn - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 23, 2015
Lại Bàn Về Tống Biệt Hành - Tiểu luận - Tạp bút - Oct 20, 2015
Có Một Giòng Sông Như Thế - Tùy bút - Bút ký - Oct 04, 2015
Thơ Con Cóc Có Phải Là Thơ? - Tiểu luận - Tạp bút - Sep 28, 2015
Một Bài Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 24, 2015
Đọc Bài Thơ Phương Xa Bằng Đôi Mắt Bình Phẩm Nghiêm Túc - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 16, 2015
Hai Bài Thơ Một Niềm Tin - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2015
Tự Thú Của Một Người Chồng Chung Thủy - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2015
Thông Công Cùng Thiên Chúa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 23, 2015
Hai Bài Thơ Hay Từ - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 20, 2015
Nói Chuyện Thơ - Tiểu luận - Tạp bút - Jul 15, 2015
Một Chút Tâm Tình - Thơ mới hiện đại VN - Jul 08, 2015
Kẻ Giết Chết Hồn Thơ. - Thơ mới hiện đại VN - Jul 03, 2015
Tập Vẽ - Thơ đấu tranh - Jun 30, 2015
Vũ Ánh Và Tôi – Chung Một Đoạn Đời - Tùy bút - Bút ký - Jun 28, 2015
Món Quà Em Xin - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2015
Nếu Thi Sĩ Chết - Phạm Đức Nhì - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2015
Bài Thơ Không Tựa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 22, 2015
Mắt Bồ Câu - Viết về tác giả & tác phẩm - Jun 21, 2015
Chạm & Mấy Lời Bình - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2015
Bờ Vẫn Quá Xa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2015
Không Đề Và Cái Đẹp Tổng Thể Của Bài Thơ - Tiểu luận - Tạp bút - Jun 17, 2015
Hai Người Lính - Tùy bút - Bút ký - May 20, 2015
Bốn Câu Thơ Đổi Một Mạng Người - Tùy bút - Bút ký - May 09, 2015
Ngậm Ngù:i Trái Sầu Trĩu Nặng - Tiểu luận - Tạp bút - May 01, 2015