May 15, 2022

Tác giả

Hoàng Long Hải (Tuệ Chương)
Hình ảnh
#1

                                           

Hoàng Long Hải ( Tuệ Chương )

tuổi Bính Tý

Dạy học 10 năm (1958-68)

Phục vụ Quân đội: 4 năm

Phục vụ Cảnh sát: 4 năm
 

Sách đã soạn (giáo khoa):

 Sử – Địa lớp Đệ tứ,

 Công dân giáo dục lớp Đệ tứ (cấp 2).

 Công dân giáo dục lớp Đệ tam (cấp 3)

 Việt Văn lớp Đệ tam (Văn chương bình dân – cấp 3)

 

Sách văn chương:

 Viết về Huế (tập 1 và 2).

 Hương tràm Trà Tiên

(Kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyễn Tấn Dũng)

Hồi ký:

 Quê ngoại (Những bài viết về Quảng Trị)

 Vết Nám (Hồi ký tù cải tạo)

 

Sách dịch:

 Anh em thù địch (Brother enemy)

- Trận đánh Mậu thân ở Huế (The battle for Hue)

 

Sách tiếng Anh:

- Vietnamese Popular litterature

Sách xuất bản ở Mỹ:

 “Viết về Huế” 1 & 2,

“Hương Tràm Trà Tiên”

(Kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyễn Tấn Dũng),

“Bèo giạt mây trôi” (hồi ký tỵ nạn),

“Quê Ngoại” (Những bài viết về Quảng Trị),

“Vết Nám”, (Hồi ký tù cải tạo)

 

Do Văn Mới xuất bản

P.O. 287

Gardena, CA 90248

tel: 310-366-6867

 

Tác phẩm:

    

    

    

Ghi chú: “Viết về Huế” 1 & 2, “Hương Tràm Trà Tiên” (kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyẽn Tấn Dũng), “Bèo giạt mây trôi” (hồi ký tỵ nạn), “Quê Ngoại” (Những bài viết về Quảng Trị), “Vết Nám” (Hồi ký tù cải tạo)

 

Tất cả các bài của tác giả Hoàng Long Hải (Tuệ Chương):

Huế !!! - Tiểu luận - Tạp bút - Jul 30, 2018
Ghét Mỹ - Tiểu luận - Tạp bút - Jul 06, 2018
Bình an dưới thế cho người thiện tâm! - Tùy bút - Bút ký - Jan 03, 2018
Người làm việc nước - Tùy bút - Bút ký - Dec 08, 2017
Tiếng Còi Tàu! - Tùy bút - Bút ký - Nov 06, 2017
Tăng Sâm giết người - Truyện lịch sử - Nov 05, 2017
Tan vở - Truyện ngắn - Oct 25, 2017
Đưa Nội Về Quê Chồng - Truyện ngắn - Oct 11, 2017
Bên Kia Sông - Truyện ngắn - Sep 18, 2017
Mặt Hồ Êm Đềm - Truyện ngắn - Sep 13, 2017
Mùa Thu Trong Thi Ca Việt Nam - Tùy bút - Bút ký - Aug 17, 2017
Bạn Vàng - Truyện ngắn - Jul 19, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 8] Mẹ già - Truyện dài - Jun 06, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 7] “Sắc bất ba đào…” - Truyện dài - May 30, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 5] Cha con l - Truyện dài - May 16, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 6] Tha hương ngộ cố tri - Truyện dài - May 16, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 1] Mộ Cũ - Truyện dài - May 16, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 2] Quả lựu đạn - Truyện dài - May 16, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 3] Danh Sơn - Truyện dài - May 16, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 4] Ông dự “bẩn” - Truyện dài - May 16, 2017
Chần Chần Ơi Hỡi Chần Chần, - Tùy bút - Bút ký - May 16, 2017
Thằng Bombata mất dạy - Tùy bút - Bút ký - Feb 26, 2015
10. Chuyện Anh Năm Tu-Hú - Truyện ngắn - Jun 12, 2008
Kể Chuyện Đánh Giặc Ở Quê Hương Ông Nguyễn Tấn Dũng - Truyện ngắn - Jun 12, 2008