Apr 12, 2024

Tác giả

Bùi Thụy Đào Nguyên
Hình ảnh
#1
ko

Tất cả các bài của tác giả Bùi Thụy Đào Nguyên:

Thượng Tân Thị và Khuê phụ thán - Viết về tác giả & tác phẩm - Jan 06, 2024
Góp thêm tài liệu về cuộc đời của Đỗ Phủ. - Tiểu luận - Tạp bút - Jan 06, 2024
Nữ sĩ triều Lê: Ngô Chi Lan - Biên khảo - Jan 06, 2024
Giới thiệu Lý Thanh Chiếu, nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. - Viết về tác giả & tác phẩm - Jan 06, 2024
Mạc Công miếu và bài thơ hoài niệm của thi sĩ Đông Hồ. - Biên khảo - Jan 05, 2024
Điểm qua mấy vần thơ viết về “người vợ” thuở xưa… - Biên khảo - Jan 05, 2024
Trương Húc [bài giới thiệu Bùi Thụy Ðào Nguyên] - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 08, 2022
Chùa Phù Dung & câu chuyện tình buồn. - Biên khảo - Aug 23, 2020
À ơi, mù u… - Tùy bút - Bút ký - Sep 26, 2016
Giới thiệu Liễu Tông Nguyên (柳宗元 , 773- 819), - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 11, 2015
Giới thiệu Nhiêu Tâm, nhà thơ trào phúng miền Nam . - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 20, 2013
Giới Thiệu Thi Phẩm Xuân Vọng của Đỗ Phủ - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 28, 2013
Câu chuyện đối đáp của người tiều phu ở núi Na - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 26, 2010
Đến Hà Tiên, nghe chuyện kho tàng họ Mạc - Biên khảo - Jun 21, 2010
Nhà chí sĩ trong phong trào Duy Tân: Đặng Văn Bá - Bài giới thiệu - Jun 19, 2010
THƠ BÙI THỤY ÐÀO NGUYÊN - Thơ mới hiện đại VN - May 19, 2010
Cao Bá Quát, cuộc đời và sự nghiệp - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 14, 2010
Giới thiệu nhà thơ tiền chiến Huyền Kiêu - Viết về tác giả & tác phẩm - Dec 20, 2009
Anh thư nước Việt: Ấu Triệu (? - 1910) - Biên khảo - Nov 29, 2009
Giới thiệu Tùng Thiện Vương (1819 – 1870) - Biên khảo - Nov 22, 2009
Giới thiệu danh sĩ Ngô Thế Lân - Biên khảo - Nov 12, 2009
Hà thành thất thủ ca - Biên khảo - Nov 11, 2009
Hà Thành Chánh Khí ca - Biên khảo - Nov 09, 2009
Tình đầu - Thơ mới hiện đại VN - Nov 06, 2009
Giới thiệu truyện Chân tướng quân của Phan Bội Châu. - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 18, 2009
Nguyễn Bá Trác & Khúc Ca Hồ Trường - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 18, 2009
Đặng Thị Nhu - người vợ ba Đề Thám - Biên khảo - Oct 12, 2009
Nhớ danh sĩ Nguyễn Thông - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 25, 2009
Tống Phúc Thiêm. Và đôi điều liên quan đến cái chết của Đỗ Thanh Nhơn. - Tiểu luận - Tạp bút - Sep 15, 2009
Tóc - Thơ mới hiện đại VN - Sep 12, 2009
Muộn - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2009
Giới thiệu nhà thơ Đoàn Như Khuê - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 19, 2009
Chia Tay Trong Gió - Thơ mới hiện đại VN - Jul 18, 2009
Khi không biết làm gì… - Thơ mới hiện đại VN - Jun 10, 2009
Giới thiệu Dương Bá Trạc - Viết về tác giả & tác phẩm - Jun 04, 2009
Cầu Trường Tiền. - Biên khảo - May 29, 2009
Dưới Vòm Phượng Tím - Thơ mới hiện đại VN - Apr 23, 2009
Bên sông Hương, cảm tác… - Thơ mới hiện đại VN - Apr 23, 2009
Giới thiệu Long Thành cầm giả ca của Nguyễn Du. - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 02, 2009
Nhớ danh sĩ Nguyễn Bá Huân (1853-1915). - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 02, 2009
Nhớ danh sĩ Nguyễn Trọng Trì (1854 -1922). - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Trần Ngọc Lầu (1863 - 1937) - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Danh tướng Đặng Dung & bài thơ Thuật hoài. - Bùi Thụy Đào Nguyên, giới thiệu. - Biên khảo - Mar 29, 2009
Nhớ xóm Quýt, quê xa... (Tạp Bút) - Tùy bút - Bút ký - Mar 29, 2009
Lưu Bá Ôn, danh sĩ thời nhà Minh.(BTÐN giời thiệu) - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Giới thiệu Thái Diễm, một nữ sĩ tài hoa bạc phận - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Giới thiệu Tào Thực, - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Giới thiệu Tao đàn Chiêu Anh Các - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Giới thiệu nữ sĩ Ngân Giang. - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Giới thiệu Tương An Quận Vương. - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 23, 2009