Oct 23, 2019

Tác giả

Hoàng Lộc
Hình ảnh
#1

Dân Quảng Nam.
Từ năm 1960 đến nay, có thơ trên các báo Sài Gòn và hải ngoại.
Trung Tâm Văn Bút Việt Nam trao tặng giải thi ca năm 1970.

* Thơ đã in :
- Thơ Học Trò (1965)
- Trái Tim Còn Lại (1971)
- Qua Mấy Trời Sương Mưa (1999)
- Cho Dẫu Phù Vân (2012)
- Ngắn Ngắn Tình Si (2016)

* Sẽ in : THƠ VIẾT BÊN TRỜI


from: Tran Phiet

Tất cả các bài của tác giả Hoàng Lộc:

Ẩm Giả - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2019
Là Bữa Không Nhau /Quê Hương Người Tình - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2018
Thơ, Lại Tỏ Tình - Thơ mới hiện đại VN - Aug 29, 2018
Bài Nghi Hoặc /Ghen Trời Hành - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2018
Tiếng Reo Giữa Biểu Tình / Những Nhà Thơ Không Thể Làm Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 13, 2018
Bữa Say Ghé Chùa Ông Hội An /Nói Chuyện Đói Với Nguyễn Công Trứ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 10, 2018
Tôi Biết Tôi Còn Một Cố Hương / Lời Dỗ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 06, 2018
Thơ Cho Người Cận Thị - Thơ mới hiện đại VN - May 31, 2018
Em ghen Chi Ngày Xưa/ Để Gởi Xa Xôi/ Tặng Một Tuổi Dần/ Cho Tôi Được Nợ Tam Kỳ/ Ngày Ta Chống gậy Tìm Nhau. - Thơ mới hiện đại VN - May 21, 2018
Ngô Đồng - Thơ mới hiện đại VN - May 08, 2018
Cầm / Bờ Bụi Giai Nhân / Bài Hả Hê - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2018
Còn Mãi Đi Tìm - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2018
Nhớ Một Hiên Trăng / Về Qua Bàn Thạch - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2018
Em Còn Trẻ Quá / Rồi Như Bèo Nước - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2018
Ván Cờ Với Ông Cụ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 01, 2018
Môi Đỏ Đầu Năm / Đi Tời Thiên Thu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 19, 2018
đất quê /mời em về Hội An / em tìm ai ở phố Hội An - Thơ mới hiện đại VN - Jan 29, 2018
bình đựng hồn nhau / đôi đời chẳng nay - Thơ mới hiện đại VN - Jan 25, 2018