Ngô Đồng

       là dây cát, dây đằng - em mọc ở cội tùng
       là phượng hoàng - em tìm cành ngô mà đậu
       tìm không ra cành ngô ? hãy bật lời thảm tư?
       chẳng thấy cội tùng ? hãy tự héo khô đi!

      *

      khi vác đời làm gã tình si
      ta ngạo nghễ như cây tùng trăm thước
      tình ta hiếm, là cành ngô xanh mướt
      vì chờ em, sắp sẵn một đời chờ

      ta từng coi khinh những giống chim ngu
      gặp nhánh cây nào cũng sà cánh đậu
      những thứ dây leo bu tường bám giậu ...
      (thà chịu đời vất vưởng có hơn không ?)

      sừng sững trong ta bóng lớn ngô đồng
      phủi sạch trần ai, đợi loài chim quý
      ta hữu hạn giữa tầm vòng thế ky?
      mà phượng hoàng tuyệt tích đã ngàn năm!

      một thoáng trong em có tiếng kêu thầm
      cành bích ngô ta giật mình đỗ lá
      thêm đủ lý để coi thường thiên hạ:
      phượng hoàng, phượng hoàng -
                                      em đậu xuống cành đi!

      ôi, không phải phượng hoàng đâu - em dối ta chi ?
      trái gió trở mùa, kìa em lạc giọng
      ta biết ta đau khối tình vô vọng
      khi em đậu bao lần chẳng chọn cành ngô

      khắp đất cùng trời mất dấu phượng hoàng xưa
      ta lại vác đời tình - đi - cúi mặt
      cái bóng ngô đồng trong ta queo quắt
      đã chắc một đời phải chịu cành không!

      *

      là dây cát, dây đằng - em mọc ở cội tùng
      là phượng hoàng - em tìm cành ngô mà đậu
      tìm không ra cành ngô ? hãy bật lời thảm tử
      chẳng thấy cội tùng ? hãy tự héo khô đi.

      
Hoàng Lộc