bình đựng hồn nhau

ráng đựng hồn anh vào em
rồi em sẽ gặp trái tim của mình
anh cũng hồn em vào anh
để nghe từng bước của tình rủi may
ơi em trời rộng đất dày
đi đâu để được tay nhau không rời?
kêu hoài một tiếng tình ơi
lại không thấu được đất trời mang mang
đôi ta từng lửa thương vàng
đã qua từng kiếp những ngàn năm xa
sao không đựng được nhau mà
hồn em trong một bình…và hồn anh

2-11-14
hoàng lộc


đôi đời chẳng nay

bên trời nói với Quê Nhà
rằng anh có lẽ cứ là mây bay
quê nhà có một đồi tây
mà trên đỉnh nhớ cũng đầy mây giăng
lâu rồi cách biệt thành quen
để chim biển bắc bay tìm cõi nam
vu vơ ước bữa trăng tàn
rủ nhau về lại đầu non ngậm ngùi
Quê Nhà nói với bên trời
ngàn sau có một-đôi-đời chẳng may

10-2014
hoàng lộc