Nhớ Một Hiên Trăng


gọi em mười sáu dịu dàng
hiên trăng còn lạnh
tiếng đàn còn ngân
gọi em mười sáu ân cần
(mà em chưa chắc một lần được nghe?)

hai người quê vẫn cùng quê
vì sao trăng lặn nghìn khuya mất rồi?

gọi em, em ở nhà người
chồng con khép lại một đời hồng nhan
mối tình cho dẫu quan san
lòng xưa chừng vẳng điệu đàn ngày xưa

để anh là của bao giờ
hiên trăng còn một sững sờ ngồi nghe...

2-2018
Hoàng Lộc
 (nắng giả làm trăng :)


 
Về Qua Bàn Thạch

về Bàn Thạch, ngó Bàn Thạch giang
bến lở - (bồi về đâu hỡi nàng?)
tiếng kêu ta, cuối đời du tử
nghe vẫn không cùng cõi hợp tan?

em lấy chồng từ nơi bến lở
em xa chồng từ khi bến bồi
ta cứ một đời ta tưởng vọng
không gọi đò mà gọi tình ơi

tình ơi - người ơi - về Bàn Thạch
cho đầu nguồn gặp bữa cuối sông
em với ta một lần tưởng tiếc
cùng nhau coi nước chảy đá mòn.

2-2018
Hoàng Lộc
 
           *