Chỉ Là Mây Trắng Bay

“Bạch vân thiên tải không du du”
Thôi Hiệu


Ta chẳng từ đâu tới
Nên chẳng về nơi đâu
Tội núi xanh đứng đợi
Chỉ e ngươi bạc đầu

Không quá khứ, vị lai
Lang thang bay giữa trời
Ta chỉ là mây trắng
Rong chơi trong cuộc đời

Không thời gian, không gian
Ta ngao du bốn bể
Làm gì có quê hương
Mà tính chuyện đi, về

Ta chẳng từ đâu tới
Nên chẳng về nơi đâu
Tội núi xanh đứng đợi
Chỉ e ngươi bạc đầu !Ký Ức

N
hớ xóm Thanh Phong
Làng Thanh Khê, Đà Nẵng

Thấu lẽ vô thường
Cớ gì xót xa
Ôi sao mất còn
Vẫn đau lòng ta

Xưa sống trong làng
Nồng nàn ngõ nhỏ
Giờ phố thênh thang
Ân tình lại nhẹ

Hôm qua ruộng vườn
Bây giờ là phố
Tên xóm tên làng
Mấy ai còn nhớ

Tiếng võng trưa hè
Còn trong truyện kể
Giếng nước sân đình
Còn trong tranh vẽ

Đã nhạt phai rồi
Chân quê bình dị
Tôi gởi lên trời
Nỗi niềm cố lý.

Nguyễn Văn Gia