Jun 03, 2020

Thơ xướng họa

Thơ Ưng Bình Thúc Gia Thị (1877-1961) HCT họa Tiễn Biệt Người Tình/Tình Tuyệt Vọng
Hồ Công Tâm * đăng lúc 08:21:21 PM, May 28, 2018 * Số lần xem: 380

 


  

 

 

 
Thơ Ưng Bình Thúc Gia Thị (1877-1961) HCT họa

Tiễn Biệt Người Tình

Ngọn gió ngành xuân thổi phất phơ
Khi đưa khi đón lại khi chờ
Câu thi tiễn biệt càng ngao ngán
Chén rượu tương phùng luống ngẩn ngơ
Ngoắt bạn, bạn đành chân bước tới
Kêu ai, ai giả bộ làm lơ
Thôi thôi đã thế thôi thì thế
Thương cũng xin vâng, ghét cũng nhờ !


Ưng Bình Thúc Gia Thị (1877-1961)


------------

Bài hoạ vận

Tình Tuyệt Vọng

Góc biển chân trời… tóc bạc phơ
Đã bao ngày đợi với đêm chờ
Trong mơ gần gụi chừng hoan hỉ
Tỉnh mộng xa vời thoắt ngáo ngơ
Biết kẻ ưu tư mong gắn bó
Sao người đành đoạn cố tình lơ
Thư xanh mòn mỏi trông tin nhạn
Năn nỉ ôi thôi hết cạy nhờ !

2018
Hồ Công Tâm

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.