Feb 24, 2024

Tác giả

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
Hình ảnh
#1
#2

TS Phạm Trọng Chánh

phamtrongchanh@free.fr

Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V; Sorbonne.

tác giả: Hồ Xuân Hương, nàng là ai ?  Khuê Văn Paris xb 2000

Nguyễn Du mười năm gió bụi và mối tình Hồ Xuân Hương. Khuê văn  Paris xb.2011


Liên lạc:
phamtrongchanh@free.fr

Tất cả các bài của tác giả Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh:

Thần khúc Date bài 22 - Thơ dịch - Dec 15, 2020
Thần Khúc Dante bài 20 & 21 - Thơ dịch - Nov 29, 2020
Thần Khúc Dante bài 19 - Thơ dịch - Nov 18, 2020
Thần Khúc Dante Bài 18 - Thơ dịch - Nov 11, 2020
Thần Khúc Bài 17 - Thơ dịch - Oct 30, 2020
Thần Khúc bài 16 - Thơ dịch - Oct 15, 2020
Thần Khúc (bài 15) - Thơ dịch - Oct 05, 2020
Thần Khúc Dante- bài 14. - Thơ các nước ngoài - Sep 21, 2020
Thần Khúc Dante bài 13 - Thơ các nước ngoài - Aug 21, 2020
Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 12 - Thơ dịch - Aug 12, 2020
Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 11 - Thơ dịch - Jul 17, 2020
Thần Khúc Dante Alighieli (bài 10 Thi ca khúc XXV, XXVI, XXVII) - Thơ dịch - Jul 08, 2020
Thần Khúc Dante Alighieli bài 9 Thi ca khúc XXII,XXIII, XXIV. - Thơ dịch - Jun 28, 2020
Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 7 & 8 - Thơ dịch - Jun 02, 2020
Thần khúc Dantes (Dẫn nhập, bài I, thi ca khúc I 2 & 3 ) - Biên khảo - May 27, 2020
Thần Khúc bài 6,7 - Thơ dịch - May 24, 2020
Quỷ Môn Quan Lạng Sơn Qua Thi Ca Việt Nam - Biên khảo - May 18, 2020
Sử Thi ODYSSÉE (Bài 25) Thi Hào Homère - Thơ dịch - May 14, 2020
Sử Thi ODYSSÉE (Bài 24) Thi Hào Homère - Thơ dịch - May 14, 2020
Sử thi Iliade thi ca khúc XXII bài 23 - Thơ dịch - Aug 06, 2018
Sử thi iliade thi ca khúc 21 - bài 22 - Thơ dịch - Jul 11, 2018
Ngô Thì Nhậm Cúc Thu Bách Vịnh - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 03, 2018
Sử thi Iliade bài 20 - Thơ dịch - Mar 27, 2018
Cúc Thu Bách Vịnh - Phan Huy Ích - Biên khảo - Jan 08, 2018
Su Thi iliade bai 19 - Thơ dịch - Nov 10, 2017
Đọc Iliade Homer bản dịch Đỗ Khánh Hoan - Tiểu luận - Tạp bút - Oct 29, 2017
Sử thi Iliade bài 18 - Thơ dịch - Oct 08, 2017
Thành Thăng Long qua thơ Đoàn Nguyễn Tuấn - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 30, 2017
Sử Thi Iliade bài 17 - Thơ dịch - Sep 01, 2017
Sử Thi Iliade bài 16 - Thơ dịch - Aug 09, 2017
Nguyễn Hành - Minh Quyên thi tập - Biên khảo - Jul 23, 2017
Sử Thi Iliade bài 15 - Thơ dịch - Jun 26, 2017
Phan Huy Ích - Tinh Sà Kỷ Hành - Biên khảo - Jun 19, 2017
Quyển Lịch Sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX - Biên khảo - Apr 27, 2017
Sử thi Iliade bài 14 - Biên khảo - Apr 21, 2017
Sử thi Iliade bài 13 - Biên khảo - Apr 06, 2017
Sử thi iliade bài 12 - Biên khảo - Mar 13, 2017
Yên Đài Thu Vịnh của sứ thần Đoàn Nguyễn Tuấn. - Biên khảo - Mar 09, 2017
Nguyễn Du qua di tích Hoàng Sào - Biên khảo - Feb 28, 2017
Sử thi Iliade bài 11 - Biên khảo - Feb 18, 2017
Sử thi Iliade bài 10 - Biên khảo - Jan 22, 2017
Nguyễn Du Qua Mộ Tỷ Can - Biên khảo - Jan 16, 2017
Sử Thi Iliade bài 9 - Biên khảo - Jan 03, 2017
Nguyễn Du Qua Đất Cũ Triệu Đà - Biên khảo - Dec 19, 2016
Sử thi Iliade thi ca khúc VII - Biên khảo - Nov 21, 2016
Nguyễn Du đi qua Thương Ngô - Biên khảo - Nov 06, 2016
Sử Thi Iliade Bài VI - Biên khảo - Nov 01, 2016
Nguyễn Du viết về Nhạc Phi - Biên khảo - Oct 18, 2016
Sử Thi Iliade Thi Ca Khúc V - Biên khảo - Oct 15, 2016
Nguyễn Du qua mộ Âu Dương Tu - Biên khảo - Oct 04, 2016