Dec 04, 2021

Thơ đấu tranh

Giấc Mơ Đại Bàng/Giấc Mơ Hồi Hương
Duy Anh * đăng lúc 08:33:24 AM, Jun 22, 2020 * Số lần xem: 1160
Hình ảnh
#1

 

                 


 
 
Giấc Mơ Đại Bàng

Ta buồn nốc cạn men say
Uống xem con Tạo lá lay, xoay tròn
Giang sơn đổi chủ, hãy còn
Trông vời cố quốc mỏi mòn biệt xa
Hạc già cánh yếu, thiệt là...
Đời mình như bóng xế tà đìu hiu
Quê hương mãi mãi dấu yêu
Sài Gòn tên đổi, hận khêu tấc lòng
Ta mơ cưỡi ngọn thần phong
Đại bàng vương móng đợi đông, săn lùng...

DUY ANH
19-6-2019


Kết quả hình ảnh cho Hoa Mai tranh vẽ images

Giấc Mơ Hồi Hương

Men say túy lúy mộng còn vương
Phất phới cờ bay lửa chiến trường
Đất khách mơ nhìn vầng sáng nguyệt
Xứ người tưởng thấy ánh quang dương
Đã nghe ấm lại hồn vong quốc
Mà cảm bùng lên nắng ngập đường
Ba sọc đỏ tươi nhân bản quá
Một nền vàng thắm rạng quê hương

DUY ANH
19-6-2020


   

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.