Nov 27, 2022

Đường thi Việt Nam

Tháp Tiếng Nói
Duy Anh * đăng lúc 12:58:02 PM, Sep 13, 2020 * Số lần xem: 662
Hình ảnh
#1

 

 

      
 Tháp Tiếng Nói *
ở SHANKSVILLE (PHILADELPHIA)

Tháp Tiếng Nói* vang gọi gió luồng
̣Đài cao tưởng niệm, nhạc hòa chuông
Tâm hùng tiến tới trừ quân loạn
Trí dũng xông lên diệt lũ cuồng
Đổi mạng, duy trì đời lạc quốc
Hy sinh, kết thúc vở bi tuồng**
Bốn mươi chiến sĩ gương yêu nước
Cứu được White House, khủng bố buông!

DUY ANH
9/11/2020 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.