Oct 23, 2020

Thơ đấu tranh

Thiên Lôi Đả Cộng
Duy Anh * đăng lúc 12:01:23 AM, Aug 29, 2018 * Số lần xem: 1084 Thiên Lôi Đả Cộng

Thiên Lôi ! Xuống giúp Việt Nam tôi
Thằng Lú đang tâm bán nước rồi
Thái thú ngu đần nên trét trấu
Sai nha hiểm độc đáng bôi vôi
Quan tham hạ cánh an nơi đáp
Đảng ác đu dây vững ghế ngồi
Đánh chết chúng đi, đồ phản quốc
Trời cao có mắt ! Bớ Thiên Lôi !

Duy Anh
28/8/2018

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.