Aug 13, 2022

Thơ thời sự

Thơ Điếu Già Phiêu
Duy Anh * đăng lúc 12:17:20 PM, Aug 11, 2020 * Số lần xem: 1031
Hình ảnh
#1

 

 

      
 

     
Thơ Điếu Già Phiêu

Đi chầu Diêm Phủ gặp già Mười*
Lãnh  tụ hai thằng mếu máo cười:
*Tao sắp đầu thai nòi chuột cống
Tớ rồi hóa kiếp giống đười ươi
*Mầy đần khiếp nhược, đem dâng đất
Bác ác tàn hung, giết hại người...
Quỷ sứ tống Phiêu vào ngục tối
Đọa đày cùm kẹp, đáng đời ngươi!!

DUY ANH
Aug.10, 2020
*Tội đồ ĐỖ MƯỜI chết 2018, tiền nhiệm và là cố vấn của LÊ KHẢ PHIÊU( Chết Aug.07, 2020 ) 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.