Dec 10, 2019

Tác giả

Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Tất cả các bài của tác giả Lệ Khanh & Thanh Hoàng:

Tội Ác Giặc Hồ & Xú Danh Muôn Thuở - Thơ đấu tranh - Apr 28, 2017
Nguyệt Biều & Ơn Mầu Nhiệm - Thơ xướng họa - Mar 29, 2017
Cầu Tràng Tiền & Bài Hoạ - Thơ xướng họa - Mar 09, 2017
Xuân Viễn Xứ & Kiếp Tha Hương - Thơ xướng họa - Feb 07, 2017
Mùa Xuân Không Hẹn & Xuân Ly Xứ - Thơ xướng họa - Jan 19, 2017
Trăng Thu & Thu Quyến Rũ - Thơ xướng họa - Jan 05, 2017
Bài Thơ Cho Em & bài họa Niềm Yêu Của Anh - Thơ xướng họa - Nov 24, 2016
Hai Ta - Thơ xướng họa - Aug 24, 2016
Hỏi bà Ninh Tôn / Tôn Xuẩn Ngốc - Thơ xướng họa - Jun 18, 2016
Nhận Quà & Quà Xuân - Thơ xướng họa - Mar 04, 2016
Chúc Mừng Năm Mới / Cung Chúc Tân Xuân - Thơ xướng họa - Feb 03, 2016
Chiều Đông & Đông Ước Mơ - Thơ xướng họa - Jan 29, 2016
Sấm Ký / Lỡ Chí Tang Bồng - Thơ xướng họa - Jan 19, 2016
Thu Xưa / Mùa Thu Quê Mẹ - Thơ xướng họa - Oct 08, 2015
Cách Mặt Xa Lòng / Dù Xa Vẫn Nhớ - Thơ xướng họa - Sep 28, 2015
Quê Hương Rỉ Máu - Thơ xướng họa - Sep 15, 2015
Lẽ Nào ? - Thơ xướng họa - Aug 26, 2015
Nhớ Bạn (2) & Thương ... - Thơ xướng họa - Aug 07, 2015
Một Trời Riêng & Riêng Một Niềm Tin - Thơ xướng họa - Jul 10, 2015
Quốc Kỳ Việt-Nam Cộng-Hòa - Thơ xướng họa - Jun 14, 2015
Mừng Cháu Jennie Le Tốt Nghiệp - Thơ xướng họa - May 27, 2015
Rợp Bóng Cờ & Đẹp Màu Cờ - Thơ xướng họa - Apr 29, 2015
Mặt Thật & Chính Hắn - Thơ xướng họa - Apr 25, 2015
Bạc Đầu / Hoài Vọng - Thơ xướng họa - Apr 20, 2015
Lệ Khanh Thanh Hoàng họa thơ Võ Đình Tiên - Thơ xướng họa - Apr 06, 2015
Xuân Quật Khởi - Thơ xướng họa - Mar 16, 2015
Tổ Quốc Lâm Nguy - Thơ xướng họa - Mar 05, 2015
Tết Ơi Chào Mi & Tết Vui - Thơ xướng họa - Feb 24, 2015
Chúc Mừng Năm Mới - Thơ xướng họa - Feb 19, 2015
Mong Một Mùa Xuân - Thơ xướng họa - Feb 10, 2015
Bạn Thơ & Thi Tứ - Thơ xướng họa - Jan 30, 2015
Vẫn Đẹp Muôn Đời / Ngắm Hoa - Thơ xướng họa - Jan 13, 2015
Thao Thức & Tiếc Nhớ - Thơ xướng họa - Dec 12, 2014
Bạn Với Ta - Thơ xướng họa - Nov 26, 2014
Hỏi Thăm - Thơ xướng họa - Nov 09, 2014
Nguyện Cầu - Thơ xướng họa - Jul 17, 2014
Nước Việt Muôn Đời & Còn Đâu - Thơ xướng họa - Feb 22, 2014
Xuân Đến Xuân Đi & Bâng Khuâng - Thơ xướng họa - Jan 31, 2014
Tết Ơi Chào Mi & Tết Vui - Thơ xướng họa - Jan 09, 2014
Lễ Thù - Thơ xướng họa - Sep 29, 2013
Lưu Vong - Thơ xướng họa - Jul 17, 2013
Rừa Hận - Thơ xướng họa - Apr 15, 2013
Giữ Tấm Lòng Son - Thơ xướng họa - Mar 28, 2013
Gặp Bạn Hiền - Thơ xướng họa - Feb 24, 2013
Chúc Xuân . - Thơ xướng họa - Feb 07, 2013
Tân Niên Họp Mặt - Thơ xướng họa - Feb 05, 2013
Xướng Họa - Thơ xướng họa - Jan 28, 2013