Jul 13, 2020

Thơ xướng họa

Hỏi bà Ninh Tôn / Tôn Xuẩn Ngốc
Lệ Khanh & Thanh Hoàng * đăng lúc 03:59:27 PM, Jun 18, 2016 * Số lần xem: 820
Hình ảnh
#1

      Hỏi bà Ninh Tôn


    Đường ngay chẳng bước lại theo tà,
    Sớm tối chui lòn đám quỷ ma.
    Chủ nghĩa ngoại lai tan nát cửa,
    Giáo điều man rợ xác xơ nhà.
    Bốn mươi năm lẻ con lường bố,
    Bảy thập niên dư cháu gạt bà.
    Cha mẹ vốn dòng tôn thất quý,
    Oan khiên nên khiến đẻ mi ra ?!

    LỆ KHANH

    Mến họa :
    Thơ Lệ Khanh

    Tôn Xuẩn Ngốc          

    Mê muội nên không biết chánh, tà
    Thị Ninh con cháu cẩu Hồ ma
    Lưu manh, lương lẹo ngu dân tộc
    Xảo quyệt, mưu mô chột nước nhà
    Dẫm nát luân thường tình chú, bác
    Phá tan đạo lý nghĩa ông, bà
    Nâng bi Tàu chệt tôn thờ giặc !
    Hỏi mụ khi nào trí mở ra ?

    THANH HOÀNG
    ( Vào Hạ  2016 )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.