Jul 02, 2020

Thơ xướng họa

Sấm Ký / Lỡ Chí Tang Bồng
Lệ Khanh & Thanh Hoàng * đăng lúc 12:30:17 AM, Jan 19, 2016 * Số lần xem: 1163
Hình ảnh
#1


Sấm Ký

Ô hô thế sự tự bềnh bồng

Nam Bắc hà thời thiết lộ thông

Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch
K
ình ngư hải ngoại huyết lưu hồng
Kê minh ngọc thố thiên khuynh Bắc

Ngưu xuất lam điền nhật chính Đông

Nhược đãi ưng lai sư tử thượng

Tứ phương thiên hạ thái bình phong.


Trạng Trình NGUYỄN-BỈNH-KHIÊM

 

 

 

Kính họa:

  Xua Tan Giặc Cộng

Vì đâu dân Việt phải phiêu-bồng ?

Bởi lũ vô thần, lý chẳng thông

Đồng cạn hồ khô, xương chất trắng

Lông chìm đá nổi, máu pha hồng

Bền gan anh quyết gìn non Bắc

Vững dạ chị thề giữ biển Đông

Thân Dậu niên lai mây gió tạnh

Xua tan giặc Cộng, đón Xuân phong.

   LỆ-KHANH
 ( Thu 2015 )

Kính họa:

Lỡ Chí Tang Bồng

Đời trai chẳng thỏa chí tang bồng

Tôi, bạn tâm giao đã cảm thông

Thống khổ trời Nam chan máu đỏ

Tai ương đất Việt nhuộm màu hồng

Hờn căm Cộng quỷ ma phương Bắc

Uất hận Tàu phù giặc hướng Đông

Trĩu nặng cung lòng buồn thế sự

Nỗi niềm xin gởi ngọn Thu phong !!!

 THANH-HOÀNG
( Cuối Thu 2015 )

 


 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.