Jun 05, 2020

Thơ xướng họa

Chúc Mừng Năm Mới / Cung Chúc Tân Xuân
Lệ Khanh & Thanh Hoàng * đăng lúc 10:25:24 PM, Feb 03, 2016 * Số lần xem: 766
Hình ảnh
#1

 
Chúc Mừng Năm Mới

Mượn bút đề thơ, gởi mấy vần,
Chúc tình thi hữu đẹp như Xuân.
Ung dung gác chuyện ngày xưa cũ,
Thư thả đón chào năm mới tân.
Số phận phải do ta gắng sức,
Tương lai đâu thể mặc duyên phần.
Xưa nay nhân định hơn trời định,
Sử sách bao người tự lập thân.

Lưu lạc luôn gìn giữ mỹ-phong,
Nêu cao văn hóa giống Tiên Rồng.
Xuân sang chúc chị muôn an thịnh,
Tết đến mừng anh vạn sự thông.
Yêu nước chung lòng trừ giặc Cộng,
Thương dân góp sức xóa cờ hồng.
Việt Nam sẽ nở Hoa Dân Chủ,
Độc lập muôn đời, rạng núi sông.

 
 
LỆ-KHANH
  Xuân Bính Thân

 
Mến họa thơ Thi sĩ Lệ Khanh :

Cung Chúc Tân Xuân

Nôn nao tấc dạ dệt đôi vần
Gởi nỗi niềm vào cánh thiệp Xuân
Mến tặng đồng môn người lịch lãm
Thương trao thi hữu dáng thanh tân
Đấu tranh Dân Chủ cùng chia việc
Xây dựng Tự Do cũng góp phần 
Hiến một chút lòng vì Tổ Quốc
Chẳng màng gian khổ để an thân !!!

Giữ gìn mỹ tục với thuần phong
Tổ Quốc Việt Nam biểu tượng Rồng
Kế sách trừ ma : “chiêu Thánh chiến “                     
Phương châm diệt quỷ : “phép Thần thông”
Lột da Cộng phỉ phơi xương trắng 
Xé xác Tàu ô rửa máu hồng
Khúc khải hoàn ca thù sạch bóng

Thanh bình, an lạc đẹp non sông !!!

THANH  HOÀNG
(Tân Xuân  2016)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.