May 27, 2020

Thơ xướng họa

Nguyệt Biều & Ơn Mầu Nhiệm
Lệ Khanh & Thanh Hoàng * đăng lúc 09:59:22 AM, Mar 29, 2017 * Số lần xem: 436
Hình ảnh
#1


          NGUYỆT-BIỀU

          Kính tặng Linh Mục Tađêo Nguyễn-Văn-Lý
 
          Nguyệt-Biều chấn động khắp năm châu,
          Cha Lý Trời sai, ý nhiệm mầu.
          Tiếng khóc chạnh lòng khi nắng sớm,
          Lời kêu xót dạ giữa đêm thâu.
          Tự do tôn giáo còn tăm tối,
          Cảnh sống lương dân quá dãi dầu !
          Nào hãy cùng nhau chung sức lại,
          Cộng quyền đạp đổ chẳng bao lâu ?

                                      LỆ-KHANH

          Mến họa :
         
Thơ Thi hữu  LỆ KHANH

          ƠN MẦU NHIỆM

          Khắc khoái tâm tư đẩm lệ châu
          Diệt loài ác tặc bởi ơn mầu :
          Thu hồi biển, đảo Tàu Ô cướp
          Lấy lại ruộng, đồng Việt Cộng thâu
          Chẳng ngại sương dầm cùng gió tạt
          Không màng nắng dãi với mưa dầu
          Hiến dâng mạng sống vì dân tộc
          Lý tưởng của Ngài. Mộng bấy lâu !!! (*)
                             
           THANH HOÀNG
          (CA  28-3-2017)

         
(*)  Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý


             

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.