Oct 20, 2020

Tác giả

Hà Văn Kỳ
kyvanha@broadpark.no

Tất cả các bài của tác giả Hà Văn Kỳ:

Trên Da Thịt Người - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2011
Em đàn bà - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2011
Tiếng Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2011
Đào Nguyên Ca1 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 10, 2011
Trầm Hương Ca - Thơ mới hiện đại VN - Feb 10, 2011
Thiên Địa Nhân Ca Khúc - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2011
Bát Nhã Khúc - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2011
Kẻ Lạ - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2011
Đo Em - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2011
Linh Sơn ca - Thơ mới hiện đại VN - Jan 24, 2011
Quỷ Cốc Ca - Thơ mới hiện đại VN - Jan 17, 2011
Chiếc Búa - Thơ mới hiện đại VN - Jan 07, 2011
Thú đau thương - Thơ mới hiện đại VN - Jan 06, 2011
Quảng Lăng khúc - Thơ mới hiện đại VN - Jan 06, 2011
Khóc - Thơ mới hiện đại VN - Dec 20, 2010
Luật Sư Của Quỹ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 06, 2010
Cái Chết - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2010
Trận Đào Hoa - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2010
Hành Nhân Ca - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2010
Tóc Phù Vân - Thơ mới hiện đại VN - Aug 10, 2010
Chạy - Thơ mới hiện đại VN - Aug 09, 2010
Tinh Cầu Chậm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 20, 2010
Hôn - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2010
Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc - Thơ mới hiện đại VN - Jul 18, 2010
Hạt Tình Ca - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2010
Hoa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 14, 2010
Henry IV - Truyện ngắn - Jul 14, 2010
Trà Hoa Khúc - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2010
Cùng Em - Thơ mới hiện đại VN - Jul 08, 2010
Ta Như Chiếc Lá Rơi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2010
Lệ Xanh - Thơ mới hiện đại VN - Jul 03, 2010
William Wilson - Truyện ngắn - Jun 30, 2010
Loài Sâu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2010
Tìm mộng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2010