Mar 02, 2024

Đường thi Việt Nam

Đáp từ bạn già chúc thọ/Du xuân 2023/Chữ ông đồ tàn
Mai Phương * đăng lúc 02:56:23 PM, Feb 06, 2023 * Số lần xem: 223
Hình ảnh
#1

 


  

 

Đáp từ bạn già chúc thọ
 

 

Bác bảy hai tôi cũng bảy mươi

Cũng khăn, cũng áo kém chi đời

Ông này bà nọ tôi thua bác

Ngày một đêm hai bác kém tôi

Vất vả bác, tôi cùng cảnh ngộ

An nhàn tôi, bác khác ơn trời

Còn nhiều thứ lắm không bằng bác

Chẳng tự ty đâu vẫn cứ cười

 

Du xuân 2023

 

Du xuân thấy khắp đó cùng đây

Thiên hạ chừng như đã đủ đầy

Tiền bạc thừa đưa vào hoá mã

Chơi bời thiếu mỗi đến cung mây

Phúc nhà vẫn hưởng đền hương khói

Lộc nước còn ăn múa tối ngày

Mỗi tội môi trường ô nhiễm quá

Hỏi rằng có được mấy người hay.

 

Chữ ông đồ tàn

 

Theo về tiên tổ, cụ đồ xưa

để chữ nho tàn, ai biết chưa

Luận ngữ, Kinh thi vài kẻ đọc

Rồng bay, phượng múa mấy người ưa

Tiền nhân trước lắm công gìn giữ

Hậu duệ sau toàn bỏ nắng mưa

Câu đối rồi đây ai giải nghĩa

và ai cho chữ lúc giao thừa

                                   

Mai Phương

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.