Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

Khai bút Tân Sửu/Năm Sửu vịnh trâu/Trâu cải chính
Mai Phương * đăng lúc 11:26:40 AM, Feb 10, 2021 * Số lần xem: 232
Hình ảnh
#1

 


  

 


Khai bút Tân Sửu

Đầu năm khai bút vẫn chưa nhàm
Thức đón giao thừa lại thấy ham
Xuôi, ngược gu gồ tra nghĩa chữ
Xoá, điền ký tự đổi vần âm
Gần, xa, bóng bảy còn hơi hướng
Ẩn, hiện, sâu xa chửa đến tầm
Chuông đổ, vừa xong câu thứ tám
Thế là mồng một có bài ngâm

          
Năm Sửu vịnh trâu


Trong cơ nghiệp xếp "nám bờ oăn"(*)
Chịu khó làm, nhưng lại khảnh ăn
Đương vụ mải mê cày, kéo giúp
Đói lòng trệu trạo cỏ, rơm nhằn
Đầu đời béo khoẻ người chăn dắt
Cuối kiếp gầy nhom thợ thịt cần
Đã để lại da còn để tiếng
Một thời là bạn của nông dân

(*) Ý câu tục ngữ: Con trâu là đầu cơ nghiệp. Nám bờ oăn (Number one)

          
Trâu cải chính
(bài hoạ)

Khoẻ, dai sức xếp nám bờ oăn
Chẳng khảnh ăn đâu, chỉ dễ ăn
Vụ đến, cày lười roi quắn đít
Cỏ dai, răng thiếu miệng nhai nhằn
Khi đương béo khoẻ còn chăn dắt
Lúc yếu gày nhom giết chẳng cần
"Trâu ngựa" vốn là thân phận tớ
Đâu màng là bạn của nông dân
                                
 Mai Phương
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.