Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

Tuổi 70
Mai Phương * đăng lúc 01:35:42 PM, Sep 16, 2021 * Số lần xem: 131
Hình ảnh
#1

 


  

 


Tuổi 70

Thấm thoát năm này đã bảy mươi
"Nhân sinh thất thập" đội ơn trời
Hom hem khối kẻ lầm đương bệnh
Nghễnh ngãng nhiều tay tưởng phớt đời
Quý trẻ mải mê ngày bế cháu
Thương già đều đặn tối dành hơi
Không đài, không báo, quên đoàn thể,
quên cả ngày xưa có một thời
                             
Mai Phương
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.