Vầng Trăng Nào ?!

(Tặng Quy & những cuộc tình chia ly)

Nhớ anh
Thao thức ngắm sông mây
Ngồi nghe
Suối chảy cứ vơi đầy
Triền non
Xao xuyến trăng ẩn hiện
Lưu luyến
Bên lều bóng sao bay...

Đêm nay
Sương lạnh trăng lên chậm
Khiến kẻ
Ôm buồn đếm tiếng mưa
Khăn sô
Ướp lệ môi còn mặn
Mái ấm
Đèn khuya gió chuyển mùa

Chòm mây
Lảo đảo lùa theo gió
Bỏ lại
Đồi hoang lối trăng về
Tái tê nào…
Lời thề quên nhớ
Bồng lai nào…
Ghé bờ đam mê?!

Tiếng chuông nào ngân vào cõi mộng
Lời kinh nào cạn kiệt đường tu
Cơn gió nào ru tình bi thống
Vầng trăng nào núp bóng mây mù !

Sông Cửu