See the source image

 Lời Nguyệt

(Kính họa đoãn thi “Hỏi Trăng” của
nữ sĩ Hồ Xuân Hương)


Thu xưa đã chết… Trăng vẫn còn
Hận thời giận thế mới khuyết tròn
Con thỏ chui lòn quên mất tuổi
Có Cuội làm chứng…Nguyệt không con


Trăng giỡn đầu non soi lầu tía
Gió hôn vườn mộng nhú nụ son
Tiếng gà goi sáng… vô tình quá !
Có biết Hằng Nga chạnh nước non !?

( SÔNG CỬU – Sài Gòn )

_________________________________
 

HỎI TRĂNG (Vấn nguyệt)

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn?
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn ?
Hỏi con Ngọc Thỏ đà bao tuổi?
Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con ?

Đêm vắng cớ chi soi gác tía ?
Ngày xanh còn thẹn với vừng son ?
Năm canh lơ lửng chờ ai đó ?
Hay có tình riêng với nước non?

 HỒ XUÂN HƯƠNG